Bergvärme i Stockholm ger lägre värmekostnad

Om du tycker att kostnaden för uppvärmning av ditt stora hus börjar bli för dyr, ska du låta utreda om bergvärme i Stockholm kan komma till undsättning.

Du som bor i en villa som byggdes på 1970-talet och som värms upp med direktverkande el, kan naturligtvis tycka synd om dig själv. Men det hjälper föga! Att klaga hos myndigheter och politiker för att få bidrag till dina elräkningar, blir inte heller någon långsiktig lösning. Istället ska du göra egna konstruktiva åtgärder för att rädda din privata ekonomi.

Att börja med att tilläggsisolera din villa är ett första steg. Men synen på dina radiatorer för elvärme kommer att irritera. Byt till vattenburen värme och investera i en värmepump som tar energi från berg eller jord på din tomt.

Bergvärme flyttar in energi i villan

En bergvärmepump kan kanske upplevas som en teknisk trollerikonst, men så är inte fallet. En slinga med vätska läggs ner i ett bergborrhål eller i jorden. Inuti värmepumpen finns ett köldmedium som tar upp alternativt avger värme. På det sättet flyttas energi in i huset.

Fördelen med bergvärme i en stad som Stockholm är inte minst att värmen tas upp från en förnybar energikälla. Solen har ju helt kostnadsfritt värmt upp både berget och jorden. Värmepumpen är ingen evighetsmaskin utan drivs av el, men där är utbytet mycket bra. Köper du en kWh kan du få ut upp till fem kWh som värmeenergi. Om du installerar solpaneler på ditt villatak, blir solen bästa vän till din plånbok. För en expert på bergvärme se www.bergvarmestockholm.com

2 Jun 2023