Efter pandemin – hälsofrämjande arbete på förskola i Malmö

Om du har ditt barn på förskola i Malmö ska du inte bara undra vad personalen på förskolan kan göra för att minska smittspridning, utan även vad du kan göra.

Corona-pandemin satte fokus på vilken viktig roll förskolan spelar när det gäller smittspridning och epidemiologi. Hur kan man arbeta på Malmös förskolor för att främja folkhälsan och förebygga smittspridning? Klart är att både föräldrar och personal på förskolor i Malmö spelar en viktig roll när det kommer till att förebygga sjukdomsutbrott och främja barnens hälsa.

Ett sätt att minska spridningen av sjukdomar på förskolan är att undervisa barnen om vikten av att tvätta händerna regelbundet. Barnen bör också få lära sig hur man tvättar händerna på rätt sätt. Detta kan personalen på förskolan hjälpa till med. Föräldrar har i sin tur ett stort ansvar att hålla sina barn hemma när de är sjuka. Detta för att minska risken för smittspridning.

Förskola med bra rutiner för att minska smittspridning i Malmö

Oroar du dig för att hälsoarbetet på din förskola i Malmö inte håller måttet? Då kan det kännas lugnande att höra att de flesta förskolor i Malmö tar dessa frågor på största allvar, inte minst efter pandemin. Förskolor brukar ha tydliga rutiner för att förhindra smittspridning, och följer generellt sett riktlinjer från Malmö stad och Folkhälsomyndigheten.

När det kommer till vad du som förälder kan göra, är vaccinationer ett bra verktyg. I Malmö erbjuds barn gratis vaccinering mot vissa sjukdomar som kan spridas i förskolemiljön. Andra sjukdomar kan ditt barn vaccineras för mot en avgift, till exempel vattkoppor. Vattkoppor är annars en mycket smittsam sjukdom som brukar gå runt på Sveriges alla förskolor.

29 Jul 2023