Investera i en stamspolning i Stockholm

Ett mycket bra sätt att tänka långsiktigt med en fastighet i Stockholm är att regelbundet utföra stamspolning. Rören håller sig fräscha och du slipper stopp.

Stambyte är alla fastighetsägares och hyresgästers mardröm. Det är kostsamt och innebär oftast tillfällig evakuering av bostäder. Ett bra sätt att förebygga stambyte är att underhålla rören och se till att det inte uppstår onödiga stopp. När rören hålls rena minskar belastningen och inomhusluften förbättras.

Avloppsrör utsätts för mycket belastning och det kan lätt bli avlagringar av fett på insidan. Därför bör man alltid undvika att låta matfett följa med diskvattnet ut. I många kommuner finns det av den anledningen uppsamlingsplatser för behållare med använt matfett från exempelvis fritering. Annat som kan fastna och orsaka stopp är kaffesump, teblad, fimpar och ris som lätt klibbar ihop.

Det går fort och är lätt att utföra stamspolning

Det bästa sättet att underhålla rören är att kontakta ett företag som utför stamspolning. Metoden går ut på att man spolar rent rör och stammar med hett vatten under tryck. Avlagringar och smuts som samlats i systemet spolas bort. Belastningen minskar vilket innebär att också livslängden på rören ökar.

Att utföra stamspolning kräver erfarenhet och utrustning av hög kvalitet. Det är viktigt att systemet inte tar skada och därför måste åtgärden utföras av fackmän. Misstänker man att stammarna är för gamla eller skadade utför man en rörinspektion innan arbetet påbörjas. Stamspolning behöver göras vart tredje till femte år. När du kontaktar företaget får du en kostnadsfri offert.

27 May 2023