Kan markiser ge miljömässiga effekter i Stockholm?

Monterar du markiser i Stockholm på dina fönster så kan det faktiskt innebära att du behöver mindre luftkonditionering i din byggnad. En miljömässig effekt.

Det krävs att man tänker till, både en och två gånger, om man ska räkna ut vad som kan ge en effektiv och miljömässig effekt tack vare olika slags åtgärder. Genom att montera markiser kan du blockera solens starka strålar. Dessa tränger då inte in genom dina fönster eller altandörrar. På så sätt är det redan lite bättre förutsättningar för ett svalare klimat.

Tack vare detta kan du med all säkerhet slippa dra igång luftkonditionering och vidta andra åtgärder för att hålla temperaturen nere i dina olika utrymmen. Markiser har även den fördelen att de faktiskt stänger ute viss kyla när det behövs och kan skydda dig mot farlig UV-strålning.

Markiser som är hållbara förbättrar livet för alla i Stockholm

Att välja markiser i Stockholm som producerats på ett sådant sätt att det kräver mycket liten energiförbrukning är att föredra den dagen du står där och ska välja vilken markis du vill ha. Det bidrar till att du och andra får en bättre miljö. Hållbarhet blir alltså ditt ledord i det fallet.

Överväg därför både tillverkningsprocessen såväl som materialet. Kanske kan du hitta markiser av återvunnet material istället för nytillverkat. Allt detta bidrar till att du är med och skapar miljömässiga effekter i Stockholm. Dels tack vare ditt val av markis, dels för att du väljer att montera en markis över huvud taget.

16 Jul 2023