Mariefredsbor anlitar en mäklare i Strängnäs

En mäklare i Strängnäs måste även kunna området kring Mariefred med mera. Hen har alltså mycket större areal att bevaka jämfört med en stockholmsmäklare.

Som mäklare gäller det att känna det område där man åtar sig objekt, utan och innan. Det är en ren självklarhet. Den som ska sälja en bostad måste kunna förlita sig på att mäklaren kan göra en bra bedömning av bostadens värde. Det betyder att mäklaren behöver ha full koll på prisläget på den lokala marknaden, och vad som efterfrågas i området. Hen måste också kunna lyfta fram just de saker som objektet har och som är gångbara i området.

Beroende på var mäklaren är aktiv så kan det aktuella områdets areal dock skilja sig kraftigt. I en storstad som Stockholm kan en mäklare vara inriktad på en enda stadsdel. På lite mindre orter gäller istället ett upptagningsområde som sträcker sig både över landsbygden och tätorter runt omkring.

Mäklaren bör känna sin marknad

Låt oss som exempel ta en mäklare i Strängnäs. Om det inte finns någon lokal mäklare i Mariefred, som inte ligger så långt därifrån, så bör denne absolut se till att ha god kännedom även om bostadsmarknaden i Mariefred, liksom i Åkers Styckebruk, Stallarholmen och så vidare.

Det är ju naturligt att den som ska sälja sin bostad vill anlita en mäklare som håller till så nära som möjligt, just eftersom man vill att denne ska kunna området. Alltså kommer en Mariefredsbo att leta mäklare i Strängnäs. Ja, du förstår principen.

15 Jun 2023