Med rätt ventilation kan du sänka energikostnaderna i Stockholm

En bra ventilation håller huset friskt och förhindrar allergier. Men rätt ventilation kan även sänka energikostnaderna i Stockholm. Här är några tips.

Utan en väl fungerande ventilation kan fastigheten drabbas av fukt- och mögelskador. Det kan göra att de som vistas i fastigheten blir sjuka och får problem med huvudvärk, koncentrationen, trötthet och allergier. Inte sällan leder en otillräcklig ventilation till att man i stället öppnar fönstret eller ställer upp dörren för att vädra. Det i sin tur får energikostnaderna att skena.

I Sverige finns det särskilda bestämmelser gällande ventilation som man måste följa. I större fastigheter måste man dessutom kontrollera och besiktiga ventilationen vart tredje till sjätte år, beroende på vilket ventilationssystem man har och vilken verksamhet man driver. Man kan inte själv besiktiga ventilationssystemet utan man måste anlita ett certifierat företag.

Vem ansvarar för att ventilationen kontrolleras?

Det är viktigt att man besiktigar ventilationen regelbundet enligt gällande bestämmelser. På Boverkets hemsida kan man se hur ofta man måste utföra en besiktning. Som fastighetsägare i Stockholm ansvarar man för att ventilationen kontrolleras i god tid. Vid besiktningen kontrollerar man så att det inte sprids några föroreningar i byggnaden via ventilationen.

Man kontrollerar även att luften byts ut enligt gällande föreskrifter, samt att ventilationssystemet fungerar som det ska. Vid en besiktning från exempelvis www.ventilationstockholm.nu får man även förslag på energibesparande förbättringar som inte påverkar ventilationen negativt. Skulle man få en anmärkning är det viktigt att man åtgärdar problemet så snabbt som möjligt, annars riskerar man böter.

22 Jul 2023