Så kan du få juridisk hjälp i en vårdnadstvist

När en vårdnadstvist uppstår är det alltid barnen som drabbas. Därför är det av yttersta vikt att få rätt hjälp och hitta lösningar där barnens bästa prioriteras. En pågående vårdnadstvist innebär att ett eller flera barn befinner sig i en konfliktzon där de viktigaste personerna i deras liv, deras föräldrar, strider mot varandra. Detta skapar otrygghet och emotionella konsekvenser som kan påverka dem under lång tid framöver.

Socialtjänsten erbjuder hjälp i form av samarbetssamtal, där man försöker hjälpa föräldrarna att prioritera barnets behov och komma överens. Om samarbetet inte fungerar eller om någon av föräldrarna exempelvis är våldsam eller brottas med andra allvarliga problem, kan det vara nödvändigt att ta konflikten till Tingsrätten med hjälp av juridisk assistans.

Anlita en specialiserad vårdnadstvistjurist

När vårdnadstvisten har nått en nivå där du behöver juridisk hjälp är det viktigt att anlita en jurist som är specialiserad på tvist om vårdnad och som kan ge dig kvalificerade råd om hur du bör agera. Vissa beteenden kan förvärra situationen och leda till domslut som går emot dig. Även domstolen fattar beslut utifrån vad som är bäst för barnen.

Utgångspunkten är alltid att barn har rätt till båda sina föräldrar. Det krävs starka skäl för att en förälder ska tilldelas ensam vårdnad. Som förälder är det viktigt att självkritiskt granska sig själv för att se om det finns mer man kan göra för sitt barn.

Samarbetet mellan föräldrarna är avgörande

För att lösa vårdnadstvisten på bästa möjliga sätt är samarbete mellan föräldrarna avgörande. Att kunna kommunicera och förhandla är viktiga färdigheter i dessa situationer. Att lyssna på varandras synpunkter och vara beredd att kompromissa kan bidra till en mer harmonisk och stabil situation för barnen.

21 Jul 2023