Stängsel ger skydd

Stängsel kan hålla inne och hålla ute. För en villaägare i Uppsala kan ett stängsel skydda både mot intrång av överförfriskade studenter och mot vildsvin.

Stängsel och staket är något som kan behövas av ett flertal olika anledningar. De kan både hålla inne och hålla ute. Den som har hand om djur eller små barn vet hur viktigt det är med rymningssäkra stängsel. För en förskola, till exempel, är detta en helt avgörande förutsättning för verksamheten.

Företagare å andra sidan använder sig oftast av stängsel för att hålla folk med onda avsikter ute. Det hindrar obehöriga från att ta sig in på kvällar och helger när det är obemannat på företaget. Ofta är det då lämpligt att kombinera stängslet med taggtråd upptill, samt bra och funktionella grindar.

Stängsel för villatomten i Uppsala

Men staket och stängsel kan vara nog så viktiga för vanliga villaägare också. Ett villastängsel i Uppsala kan hindra överförfriskade studenter från att använda gräsmattan som plats för champagnefrukost och brännbollsspelande. Just detta är kanske i och för sig inte, trots stadens rikedom på just studenter, den största anledningen för en villaägare att skaffa ett stängsel.

Men om situationen ändå skulle bli verklighet så skulle denne villaägare med all säkerhet ångra att han inte satt upp ett ordentligt stängsel. Glada studenter har en förmåga att röja runt och lämna lika mycket förödelse efter sig som en flock vildsvin. Ett stängsel är en billig försäkring mot studenters intrång, och ja, faktiskt också mot intrång av just vildsvin.

11 Jul 2023